Checklist 12 yếu tố cần kiểm tra chất lượng thùng carton tốt hay không - Bao Bì Vĩnh Phú

Checklist 12 yếu tố cần kiểm tra chất lượng thùng carton tốt hay không

Để phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm, nhà sản xuất ngoài việc phải nghiên cứu kỹ lưỡng về việc thiết kế bao bì sao cho phù hợp, còn phải kiểm tra chất lượng thùng carton thành phẩm như thế nào? Có chắc chắn hay không? Sau đây là checklist 12 yếu tố bạn cần ghi nhớ và thực hiện để kiểm tra bao bì thùng carton sau khi sản xuất. Lưu ý là với mỗi loại giấy sẽ có các yếu tố kiểm tra tương ứng nhé!

cách kiểm tra chất lượng thùng carton
cách kiểm tra chất lượng thùng carton

1. Kiểm tra vật liệu giấy

Tại sao? Bởi thùng carton được sản xuất bởi nhiều loại giấy khác nhau, nhưng cần phải kiểm tra trước để xem có đúng loại giấy mà doanh nghiệp cần dùng hay không. Một số loại giấy thông dụng như:

 • Giấy carton, giấy duplex với định lượng cao thường được dùng để làm hộp carton
 • Giấy kraft, giấy carton thường được dùng để làm tấm carton
 • Tấm carton lượn sóng được dùng để làm thùng carton, hoặc làm thùng và in ấn theo yêu cầu của khách hàng
Giấy Duplex: với định lượng cao thường được dùng để làm hộp carton
Giấy Duplex: với định lượng cao thường được dùng để làm hộp carton

Phương pháp kiểm tra: Dựa vào sự đối chiếu với bộ mẫu giấy có sẵn, riêng tấm carton lượn sóng kiểm tra số lớp sóng.

2. Kiểm tra độ trắng

Tức là kiểm tra độ trắng, độ sạch, độ sáng của giấy. Giấy càng trắng thì độ tương phản hình ảnh in sẽ tốt hơn, sắc nét hơn.

Chỉ có thể kiểm tra trên giấy carton ép

Phương pháp kiểm tra:

 • Lấy mẫu thử: lấy 10 tờ ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram với kích thước 10 x 10 cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy.
 • Dùng máy đo màu quang phổ đo độ trắng của giấy ở 5 vị trí khác nhau trên cùng một tờ mẫu. Mỗi lần đo một tờ. Đơn vị đo độ trắng là toạ độ màu CIE Lab

Hướng dẫn kiểm tra độ bền của thùng carton

3. Kiểm tra độ phẳng

Việc kiểm tra độ phẳng quyết định đến khả năng in ấn và tráng phủ của giấy

Chỉ có thể kiểm tra trên giấy carton ép, giấy kraft

Phương pháp kiểm tra:

 • Lấy 10 tờ mẫu thử ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram, kích thước tối thiểu là 20 x 25 cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy, mỗi lần cân một bộ
 • Điều hoà giấy
 • Sử dụng các thiết bị phù hợp với một trong các phương pháp thoát khí: Parker Print Surf, Bendtsen, Shelfield
Máy Bendtsen – đo khoảng thời gian một lượng không khí có thể tích V thoát ra khỏi cốc
Máy Bendtsen – đo khoảng thời gian một lượng không khí có thể tích V thoát ra khỏi cốc

4. Kiểm tra định lượng giấy

Muốn kiếm tra chất lượng thùng carton như thế nào, cần phải kiểm tra định lượng giấy kỹ càng vì các tính chất độ bền của giấy phụ thuộc vào định lượng. Ảnh hưởng đến việc xác định phương án thiết kế và thành phẩm, ngoài ra còn ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm

Kiểm tra đối với giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

 • Với giấy carton ép, giấy kraft: Lấy 10 tờ mẫu thử ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram, kích thước tối thiểu là 20 x 25cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy, mỗi lần cân một bộ.
 • Tấm carton lượn sóng: Lấy 10 tấm ở mỗi kiện, kích thước tối thiểu 20 x 25cm, mỗi lần cân một bộ.
 • Sử dụng phương pháp Điều hoà giấy
Dùng cân điện tử đo từng mẫu thử, lấy giá trị trung bình các lần
Dùng cân điện tử đo từng mẫu thử, lấy giá trị trung bình các lần

5. Kiểm tra độ dày

Độ dày giấy ảnh hưởng đến độ cứng tấm carton, nên việc kiểm tra chất lượng thùng carton qua xác định độ dày và định lượng tấm carton là nhằm kiểm soát quá trình sản xuất. Đảm bảo sự đồng nhất trong quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm.

Đối tượng vật liệu kiểm tra sẽ gồm giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

 • Carton ép: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)
 • Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm kích thước tuỳ ý, mỗi lần đo một tấm
Dùng thước panme để kiểm tra độ dày tấm carton
Dùng thước panme để kiểm tra độ dày tấm carton

Dùng thước panme hoặc dùng máy đo điện tử để đo độ dày, lấy giá trị trung bình các lần đo

6. Kiểm tra độ bền bục

Mục đích của việc kiểm tra này là xác định độ bền của vật liệu khi chịu áp lực phân tán lên một khoảng diện tích trên vật liệu cho đến khi bị rách. Từ đó, ta có thể dự đoán tính chất chịu lực của vật liệu.

Kiểm tra trên giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

Máy đo độ bền bục kiểm tra chất lượng thùng carton
Máy đo độ bền bục kiểm tra chất lượng thùng carton

Sử dụng máy kiểm tra độ bền bục với bơm thuỷ lực và ngàm kẹp dạng vòng xuyến

 • Với carton ép: lấy tối thiểu 20 tấm, kích thước tối thiểu là 100 x 100 cm, mỗi lần đo một tấm
 • Với tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, kích thước min 100 x 100 cm, mỗi lần đo một tấm

Đơn vị đo: kPa

7. Kiểm tra độ bền đâm thủng

Nhằm xác định độ bền của vật liệu khi chịu một áp lực tập trung trước khi bị đâm thủng, nhằm dự đoán tính chất chịu lực của vật liệu.

Vật liệu kiểm tra là giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

Máy kiểm tra độ bền đâm thủng thùng carton
Máy kiểm tra độ bền đâm thủng thùng carton

Sử dụng máy kiểm tra độ bền đâm thủng với đầu kiểm tra hình tứ diện

 • Carton ép: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)
 • Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, mỗi lần đo một tấm
 • Dùng máy kiểm tra, đơn vị đo: J

8. Kiểm tra độ bền kéo

Kiểm tra chất lượng thùng carton qua độ bền kéo là nhằm xác định độ chịu lực kéo của vật liệu đến khi bị đứt, rách. Độ bền kéo có liên quan đến độ liên kết của cấu trúc sợi của vật liệu, xác định khả năng chịu lực kéo của vật liệu trong khi sản xuất.

Đối tượng vật liệu là giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

 • Carton ép, giấy kraft: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)
 • Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, mỗi lần đo một tấm

Đơn vị đo: N/m

9. Kiểm tra độ bền nén phẳng

Máy kiểm tra độ bền nén phẳng thùng carton
Máy kiểm tra độ bền nén phẳng thùng carton

Cách kiểm tra này nhằm xác định áp lực theo trục Z mà lớp sóng tấm carton lượn sóng chịu được trước khi bị xẹp, liên quan đến khả năng chất xếp của thùng carton.

Vật liệu sử dụng là tấm carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

 • Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10 tấm, kích thước 20 x 25 cm) tấm carton để làm mẫu thử
 • Đặt mỗi tấm lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.

Đơn vị đo: kN

10. Kiểm tra độ bền nén biên

Nhằm xác định áp lực tác dụng theo chiều song song hướng sóng mà lớp sóng tấm carton chịu được trước khi bị hỏng, liên quan đến khả năng chịu tải của thùng carton.

Đối tượng vật liệu là tấm carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

 • Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10 tấm, kích thước 20 x 25 cm) tấm carton để làm mẫu thử
 • Đặt mỗi tấm lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.
 • Đơn vị đo: kN

11. Kiểm tra khả năng chất xếp

Mục đích nhằm xác định khả năng chất xếp cao của hộp carton và thùng carton lượn sóng, dự đoán độ bền của các loại bao bì này trong quá trình vận chuyển và phân phối.

Đối tượng vật liệu gồm hộp carton, thùng carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

 • Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10) các hộp hay thùng carton để làm mẫu thử
 • Đặt mỗi hộp hoặc thùng lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.

Đơn vị đo: kN

12. Kiểm tra độ bền khi rơi

Kiểm tra độ bền khi rơi thùng carton
Kiểm tra độ bền khi rơi thùng carton

Cuối cùng, để biết chất lượng thùng carton như thế nào, bạn cần xác định độ bền của bao bì khi bị rơi từ một độ cao nhất định trong quá trình vận chuyển hay phân phối.

Đối tượng vật liệu là hộp carton, thùng carton lượn sóng

Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10) các hộp hay thùng carton để làm mẫu thử. Đặt mỗi hộp hoặc thùng lên máy kiểm tra giả lập sự rơi.

CHÚ Ý:

Một số tiêu chuẩn kiểm tra

 • Tiêu chuẩn về phương pháp lấy mẫu: TAPPI  T400, FEFCO #1, ISO 1986:2002
 • Tiêu chuẩn về phương pháp khí hậu hoá giấy: TAPPI  T402, ISO 1987:1990
 • Cấu trúc cơ bản của giấy
  • ZD: Z Direction – Hướng chịu lực
  • MD: Machine Direction – Hướng song song
  • CD: Cross Direction – Hướng vuông góc

Xem thêm:

____________________

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH SX TM BAO BÌ VĨNH PHÚ

Website:  www.baobithungcarton.com.vn

Email: thungcartonvinhphu@gmail.com

Mr. Hải: 0906 310 680 – Ms. Hạnh: 0905 005 466 (HOTLINE)

VP: 29 Đường Thạnh Xuân 46, Khu Phố 3, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP.HCM

Bình chọn bài viết hữu ích

Bấm vào ngôi sao để bình chọn!

Điểm trung bình 5 / 5. Số lượng bình chọn 23

Chưa ai bình chọn. Hãy bình chọn đi nào!

Chúng tôi xin lỗi vì bài viết không hữu ích với bạn

Hãy phản hồi để chúng tôi cải thiện!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *